Trafikkinfo her!

Velkommen til

Sundvolden

Grand Prix

Junior

2025

10.05.2025


00
dager
00
Timer
00
minutter
00
sekunder

+47 990 07 004

birger@interspons.no

Velkommen

Ringerike Sykkelklubb har gleden av å ønske velkommen til Sundvolden Grand Prix, junior 2024. Rittet arrangeres for 7. gang, og kjøres som Norges cup ritt for Men junior. Alle ryttere må

påmeldes lagvis. Det er ingen begrensninger på antall ryttere pr. lag / klubb.

Birger Hungerholdt

Rittleder

Informasjon

Startlister

Rittmanual

Lagledermøte

Invitasjon

Her finner du informasjon om trafikkavviklingen for lørdag 3. mai og søndag 4. mai!

Invitasjon

Sundvolden GP arrangeres 4. mai 2024

Ringerike Sykkelklubb har gleden av å ønske velkommen til Sundvolden Grand Prix, junior 2024.

Rittet arrangeres for 7. gang, og kjøres som Norges cup ritt for Menn junior.

Alle ryttere må påmeldes lagvis. Det er ingen begrensninger på antall ryttere pr. lag / klubb.

Rittet har start ved Sundvolden hotell kl. 08:30 og mål ved Kleivstua. Rittet kjøres over 108,9 km som følger:

Sundvolden hotel –Vik – Røyse – Busund – Ask – Drolsum – Vikersund – Sylling – Skaret – Utvika – Sundvolden hotel – Krokkleiva (Kleivstua)

Påmelding

Påmelding sendes lag / klubbvis via EQ timing. Det benyttes EQ-brikker. Startkontingent pr rytter er nkr. 600.- som innbetales i EQtiming sitt system. Påmeldingsfrist 20. april kl. 18:00. Navn, telf.nr. og mailadresse til lagleder / ansvarlig person sendes pr e-post til birger@interspons.no med samme frist. Dette for utsending av informasjon.

Start

08:30

Sundvolden Hotell

Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

60.062383, 10.3100274

Mål

Ca. 11:20

Kleivstua

Dronningveien 550, 3531 Krokkleiva

60.047980, 10.322943

Løypebeskrivelse

Sundvolden GP Junior

Rittet har start ved Sundvolden hotell kl. 08:30 og mål ved Kleivstua.

Rittet kjøres over 108,9 km som følger:

Sundvolden hotel –Vik – Røyse – Busund – Ask – Drolsum – Vikersund – Sylling – Skaret – Utvika – Sundvolden hotel – Krokkleiva (Kleivstua)

Annet

Servicebiler

For Sundvolden GP Junior, rekkefølgen i hht resultat i Norges Cup 2023. For Ringerike GP Junior gjelder resultatet etter Sundvolden GP Junior. Ønske om servicekjøring meldes til birger@interspons.no innen tirsdag 1. mai kl. 18:00. Klubber med få ryttere oppfordres til å samordne seg med andre klubber.

Rittkontor

Sundvolden hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva. Lagene / klubbene leverer lisenser samlet på Rittkontoret senest lørdag 4. mai kl. 07:45. Rittkontoret er åpent fredag 3. mai kl. 16:00 – 19:00. Lørdag 4. mai kl. 07:00 – 09:00, og kl. 11:00 – 13:00.

Lagledermøte

Lagledermøte for begge ritt gjennomføres digitalt på Teams torsdag 2. mai kl. 19:00. Deltagende lag / klubb må melde inn sin (e) representanter (er) innen tirsdag 1. mai kl. 16:00.

Garderobe

Sundvolden Hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

©2024 Sundvolden Grand Prix

Sundvolden Hotel

Ritthotell

Ved inngangsporten til sagnomsuste Krokskogen ligger et av Norges mest tradisjonsrike hotell – Sundvolden Hotel.

Telefon: (+47) 32 16 21 00