Trafikkinfo her!

Velkommen til

Ringerike

Grand Prix

Junior

2025

11.05.2024


00
dager
00
Timer
00
minutter
00
sekunder

+47 990 07 004

birger@interspons.no

Velkommen

Ringerike Sykkelklubb har gleden av å ønske velkommen til Ringerike Grand Prix Junior 2024. Ringerike Grand Prix er et internasjonalt landeveisritt for menn junior, som arrangeres av Ringerike Sykkelklubb. Rittet arrangeres i år for 47 gang og er kjent for sin krevende løype og spektakulære avslutning i Riperbakken.

Birger Hungerholdt

Rittleder

Informasjon

Startlister

Rittmanual

Lagledermøte

Invitasjon

Her finner du informasjon om trafikkavviklingen for lørdag 3. mai og søndag 4. mai!

Invitasjon

Ringerike GP Junior arrangeres 4. mai 2025

Ringerike Sykkelklubb har gleden av å ønske velkommen til Ringerike Grand Prix, junior 2025. Rittet

arrangeres for 48. gang, og kjøres som Norges cup ritt for Menn junior. Alle ryttere må påmeldes lagvis. Det er ingen begrensninger på antall ryttere pr. lag / klubb.

Rittet har start kl. 08:45 ved Hønefoss videregående skole, Gigstadsvei,3511 Hønefoss ( 60.1586677,

10.2561932), og mål på Søndre torg i Hønefoss (60.1662806, 10.2580353). Forventet målgang er ca. kl.11:50.

Rittets lengde er 104,6 km.

Påmelding

Påmelding sendes lag / klubbvis via EQ timing. Det benyttes EQ-brikker. Startkontingent pr rytter er nkr. 600.- som innbetales i EQtiming sitt system. Påmeldingsfrist 20. april kl. 18:00. Navn, telf.nr. og mailadresse til lagleder / ansvarlig person sendes pr e-post til birger@interspons.no med samme frist. Dette for utsending av informasjon.

Start

08:30

Hønefoss videregående skole

Gigstadsvei, 3411 Hønefoss

60.1586677, 10.2561932

Mål

Ca. 11:50

Søndre torv

3510 Hønefoss

60.1662806, 10.2580353

Junior

Ringerike GP Junior

Rittet har start kl. 08:30 ved Hønefoss videregående skole, Gigstadsvei, 3511 Hønefoss ( 60.1586677, 10.2561932), og mål på Søndre torg i Hønefoss (60.1662806, 10.2580353). Forventet målgang er ca. kl. 1150. Rittets lengde er 104,6 km.

Annet

Servicebiler

Rekkefølge etter resultatet i Sundvolden GP. Ønske om servicekjøring meldes til birger@interspons.no innen tirsdag 1. mai kl. 19:00. Klubber med få ryttere oppfordres til å samordne seg med andre klubber.

Rittkontor

Sundvolden hotel, Dronningveien 23531 Krokkleiva. Rittkontoret er åpent fredag 3. mai kl. 16:00 – 19:00. Lørdag 4. mai kl. 07:00 – 09:00, og kl. 11:00 – 13:00 Søndag 5. mai i målområdet etter målgang

Lagledermøte

Lagledermøte for begge ritt gjennomføres digitalt på Teams torsdag 2. mai kl. 19:00. Deltagende lag/klubb må melde inn sin (e) representanter (er) innen tirsdag 1. mai kl. 16:00.

Garderobe

Hønefoss Idrettspark, Ringeriksgtata, 3510 HØNEFOSS

Sundvolden Hotel

Ritthotell

Ved inngangsporten til sagnomsuste Krokskogen ligger et av Norges mest tradisjonsrike hotell – Sundvolden Hotel.

Telefon: (+47) 32 16 21 00

©2024 Ringerike Grand Prix